Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Staj Yönergesi

STAJ YÖNERGESİ

TANIM

 

1)“Staj, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu öğrencilerinin bu yönerge hükümleri çerçevesinde ücretli veya ücretsiz olarak belirli bir süre içinde yaptığı “Zorunlu Uygulamalı Eğitim” çalışmasıdır.

 

AMAÇ

 

            2) Meslekleri ile ilgili olarak deneyim sahibi olmalarını ve uygulamalı eğitim görmelerine olanak sağlamaktır.

 

KAPSAM

           

            3) Bu yönetmelik 4. yarıyılını tamamlamış Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu öğrencilerini kapsar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun eğitim süresi içinde zorunlu stajlarını tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

 

UYGULAMA

            4-a) Staj programı öğrencilerin olanakları ve/veya yüksekokulun kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birliği sonucu temin edildiği kontenjanlar çerçevesinde, 4 hafta olarak, eğitim dönemi dışında yapılır.

 

            4-b) Bankacılık, Sermaye Piyasası, Sigortacılık ve Aktüerya bölümü öğrencileri stajlarını Ek I’deki listede yer alan kurumlarda veya Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kurumlardan birinde yapmak zorundadırlar.

            4-c) Öğrenciler, staj yapacakları kurumları, dönem başında Bölüm Başkanlıklarına yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Staj yapacağı kurumlar, bölüm başkanı tarafından onaylanan öğrenciler, stajlarına başlayabilirler. Staj yapacağı kurum konusunda bölüm başkanının tereddütte kaldığı veya onaylamadığı öğrencilerin durumu Yönetim Kurulunda görüşülerek nihai karar verilir. Staj talebi onaylanan öğrencilere Ek-2 ve Ek-3 te yer alan belgeler verilir.

 

EK 1 (Bölüm Bazında Staj Yapılacak Yerler)

Madde: 4.b

İçin Ek’tir.

Öğrencilerin stajlarının 4 haftalık dönemine ait oldukları bölümün kapsamında bulunan ve aşağıda yer alan kurumlarda,  tamamlamak zorundadırlar.

 

 

Bankacılık Bölümü:

 

1) Kamu ve Özel (Yerli ve Yabancı) Bankaların genel müdürlükleri veya şubeleri

2) Bankaların çalışma esasları, denetim ve gözetim fonksiyonları gibi konularda hizmet veren devlet kuruluşları (TCMB, Hazine Müsteşarlığı, BDDK(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , TMSF, TBB vb.)

 

Sermaye Piyasası Bölümü:

 

1  .IMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) , SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) , Bankaların Sermaye Piyasasına ilişkin işlem yapan bölümleri

2.  Aracı Kurumlar

3.  Hazine Müsteşarlığı, T.C.Merkez Bankası, Altın Borsa, Emtia Borsa, Vadeli İşlemler Borsası vb.

 

Sigortacılık ve Aktüerya Bölümü:

 

1) Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinin (Kamu, Özel, Yabancı) genel müdürlükleri,  bölge müdürlükleri ve kurumsal acentalar, eksperlik ve brokerlik şirketleri.

2) Hazine Müsteşarlığı, DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) , Sigorta Murakabe Kurulu vb. Kamu Kuruluşları

3) Reasürans şirketleri.  

 

 STAJ FORMLARI

 

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu tarafından en son 16.02.2017 10:41:26 tarihinde güncellenmiştir.