Yayınlar

A) YÜKSEKOKULUMUZ "ULUSLARARASI AKADEMİK DERGİSİ"

 
Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu,
yılda en az iki kez olmak üzere
"Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)" adlı uluslararası hakemli bir dergi yayımlamaktadır.

Önemli Bilgilendirme: Dergimize makale yollayacak yazarların çalışmalarında ampirik analiz olarak anket yöntemi kullanıldığı takdirde buraya tıklayarak Etik Kurul formunu indirip doldurarak jfrs@marmara.edu.tr adresine formla birlikte makale çalışmalarını mail atarak başvurabilirler.

 
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin tüm detayları ve arşivi için :

 

http://dergipark.gov.tr/marufacd
"FİNANSAL  ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ", (JOURNAL  OF FINANCIAL RESEARCHES  AND STUDIES) 2011 yılından itibaren ulusal veritabanı TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından TR-DİZİN'de taranmaktadır.


"FİNANSAL  ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ", (JOURNAL  OF FINANCIAL RESEARCHES  AND STUDIES) 2017 yılından itibaren ULRICHSWEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY tarafından taranmaktadır.
"FİNANSAL  ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ", (JOURNAL  OF FINANCIAL RESEARCHES  AND STUDIES) 2012 yılından itibaren ulusal veritabanı Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)  tarafından taranmaktadır."FİNANSAL   ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ", (JOURNAL  OF FINANCIAL RESEARCHES   AND STUDIES) 2011 yılından itibaren uluslararası arama motoru olan EBSCO-Host veritabanında taranmaktadır.

 


B) YÜKSEKOKULUMUZ "ULUSLARARASI SEMPOZYUM KİTAPLARI"

 

11. Uluslararası Finans Sempozyumu 2012

2012

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011

2011

Uluslararası Finans Sempozyumu 2010

2010

Uluslararası Finans Sempozyumu 2009

2009

Uluslararası Finans Sempozyumu 2008

2008

Uluslararası Finans Sempozyumu 2007

2007

International Finance Symposium 2006

2006

Uluslararası Finans Sempozyumu 2005

2005

 

 

 


C) YÜKSEKOKULUMUZ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAPLAR

 

“TMS- 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları”

Doç.Dr. Özgür ÇATIKKAŞ

Cafer ŞUEKİNCİ

Maliye Hesap Uzmanları Derneği

2013

“Bankalarda Denetim Komitesi Uygulaması”

Doç.Dr. Özgür ÇATIKKAŞ

Yrd.Doç.Dr. Mustafa OKUR

Öğr.Gör. İsmail BALKAN

Türkiye Bankalar Birliği

2012

“Portföy Yönetim Şirketlerinde Muhasebe Uygulamaları”

Dr. Özgür ÇATIKKAŞ

Der Yayınları

2011

“Aracı Kurumlarda Denetim Komitesi Uygulaması”

Dr. Özgür ÇATIKKAŞ

Ayşe Sunay GÜRSU

Beta Basım Yayım

2011

“Türkiye’de Sektörel Finansal Tabloların Modellenmesi”

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ERSOY

Mustafa CANBAZ

Der Yayınları

2011

"Türk Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri, Pazar Hakimiyeti ve Rekabet Gücü, Maliyet Etkinliği ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Ekonometrik Bir Uygulama"

Prof.Dr.Erişah ARICAN

Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ

Dr.Melisa ERDİLEK KARABAY

Dr.Gökhan IŞIL

Türkiye Bankalar Birliği

2011

"Finansal İstikrarda Para Politikalarının Rolü"

Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ

Derin Yayınevi

2011

"E-Views Uygulamalı Temel Ekonometri: Makro Ekonomik Verilerle"

Yrd.Doç.Dr. Dina ÇAKMUR YILDIRTAN

Türkmen Kitabevi

2010

“Ülkelerin Sosyoekonomik Göstergelerle Karşılaştırılmasında Çok Değişkenli Tekniklerin Kullanımı”

Serpil Ergün BÜLBÜL

Ali KÖSE

Avcıol Basım

2010

“Mortgage Sistemi ve Mortgage Kredilerinin Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Örneği

Dr.Güçlü OKAY

Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi

2010

“50. Yılında Phillips Eğrisi: Makro Ekonomik İstikrar ve Maliyetleri”

K. Batu TUNAY

Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi

2010

"İktisat" 

David Begg, Stanley Fischer ve Rodiger Dornbush

Editör: Prof.Dr.Vildan Serin

4. Bölüm Çeviri Başak Yücememiş                      

5. Bölüm Çeviri Erişah Arıcan

6. Bölüm Çeviri Başak Yücememiş

14. bölüm Çeviri Ufuk Başoğlu

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

2010

"Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Piyasa Riski üzerine Bir Uygulama"

Gülcan çağıl,

Ali Köse,

Aclan Omağ

Finansal Piyasalar ve Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yayınları

2010

“Sigorta Matematiğine Giriş”

Dr. Ayşegül BÖLÜKBAŞI

Dr. İlyas AKHİSAR

Türkmen Kitabevi

2009

"Türk Bankacılık Sektöründe Pazar Hakimiyeti ve Sektörün Rekabet Gücünün Uygulamalı Analizi"

Prof.Dr.Erişah ARICAN

Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ

Arş.Gör.Gökhan IŞIL

İTO Yayınları

2009

"İşletmelerde kar Dağıtım Politikasının İşletmenin Büyüme ve Pazar Değerine Etkileri: teorik ve Uygulamalı Yaklaşım"

Aclan Omağ

Beta Kitap

2009

“Aktüerya ve Sigorta Terimleri Sözlüğü (Türkçe İngilizce - İngilizce Türkçe)”

Feral ÖZGÜÇ

Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi

2009

"Bireysel Krediler Kapsamında İpotekli konut Kredileri ve İşlevsellik Koşulları"

Yrd.Doç.Dr. Hayati ERİŞ

Arıkan Kitap Evi

2008

"Turizm Kobilerinin kaynak Seçenekleri ve Turizm Ekonomisinin Genel Dinamikleri"

İdil özlem Koç, hayati Eriş

Derin Kitapevi

2008

" Şirketlerin Halka Açılması ve Bir Uygulama"

İdil Özlem Koç

SPK Yayınları

2008

"İstihdam Perspektifinde AB Sürecinde Türk Tarımının Genel Sorunları ve Çözüm Önerileri"

Prof.Dr.Vildan SERİN

Prof.Dr.Erişah ARICAN

Yrd.Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ

Yrd.Doç.Dr.Kadir CİVAN

Arş.Gör.Gökhan IŞIL

İTO Yayınları

2007

"Parasal Birlik, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye'ye Yansımaları"

Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ

Derin Yayınları

2005

"Türkiye Ekonomisi"

Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ

Doç.Dr.Erişah ARICAN

Der Yayınları

2003

"Gelişmekte Olan Ülkelerde İstikrar Politikaları: Türkiye"

Doç..Dr.Erişah ARICAN

Derin Yayınları

2002

"Türk Kobileri: Bugünü ve Geleceği"

İdil Özlem Koç

Arıkan Kitapevi

 

“Çözümsel İstatistik”

Dr. Serpil Ergün BÜLBÜL

Alfa Yayınları

2001

"Finansal Hizmetler Ekonomisi"

Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ

Doç.Dr.Erişah ARICAN

Beta Kitapevi

1999
2001

"İktisada Giriş (Mikro Analiz)"

Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ

Yrd.Doç.Dr.Erişah ARICAN

Yrd.Doç.Dr.Suna OKSAY

Beta Kitapevi 

1999

"İktisat Politikası"Editör: Prof.Dr.Vildan SERİN

3. Bölüm Yrd.Doç.Dr.Erişah ARICAN4. Bölüm Yrd.Doç.Dr.Erişah ARICAN

Alfa Yayınları

1998


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu tarafından en son 10.03.2021 14:25:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM