Aktüerya

 

Aktüerya Bölümü, ülkemizin bu alanda 4 yıllık lisans eğitimi veren ilk bölümüdür. Aktüerya; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında Matematiksel-İstatistiksel teori ve tekniklerin uygulanmasıyla sigortacılık konusunda tabloların oluşturulması, yasal düzenlemelere uygun olarak tarife ve teknik esasların belirlenmesi, rezerv ve kar paylarının hesaplanması ve bunlara dair finansal raporların hazırlanmasının öğretildiği bölümdür. Ülkemizin sigortacılık ve finans kesiminin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim yapan Aktüerya Bölümü en genel anlamda Hukuk, Finans ve Matematik bilim dallarının harmonisi gerçekleştirmiştir.

Bölümün bütün dersleri gerek akademik çervrelerden, gerekse sektörde az sayıda bulunan aktüerler ve konusunda uzman olan kişiler tarafından yürütülmektedir.

Diğer taraftan temel derslere ilaveten ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak dersler ve içerikleri güncelleştirilmekte, ayrıca seminerler ve projelerle eğitim-öğretim desteklenmektedir. Diğer bir ifade ile dinamik ve çağdaş bir öğretim söz konusudur.

Aktüerya bölümü öğürencileri, doğrudan doğruya sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde, finans sektöründe fon yönetimi departmanlarında, SSK, Bağ-Kur ve Sigorta Murakebe Kurulu gibi kamu kuruluşlarında asgari 8 haftalık stajları esnasında okulda edindikleri teorik bilgilerini pratik olarak da pekiştirmektedirler.

Ayrıca okulumuzun(bölümümüzün) Türk sigorta ve finans dünasının merkezi olan İstanbul'da bulunmasından dolayı öğretim elemanları ve öğrenciler sigorta sektöründeki değişim ve yenilikleri rahatlıkla izleyebilmekte ve sektörle kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedirler. İstatistik ve Olasılık hesapları yoluyla hayat, yangın, kaza, nakliyat, mühendislik ve diğer branşlarda sigorta rizikolarını, primlerini ve tazminat hesaplamalarını, sigorta sözleşmeleri ve tarifelerini hazırlayan ve biriken fonların yönetimini hem teorik hem de pratik olarak öğrenen öğrencilerimiz, sigorta sektörü, sosyal güvenlik kurumları ve finans sektöründe gerek kamu gerekse de özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalışabilme imkanına sahiptirler.

 

AKTÜERYA NEDİR?

 

Aktüerya; insanların, doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rassallığa bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir.

Aktüerya bilimcileri bu tür olayların  ortaya çıkma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak üzere eğitilirler.

Aktüerler risk ölçme ve yönetme konusunda uzman oldukları için hemen hemen her şirkette görev alırlar. Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır.


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu tarafından en son 14.03.2020 15:25:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM