Sigortacılık

Gelişmiş ülkelerdeki bireylerce, toplum içinde mallarının ve yaşamlarının karşı karşıya kaldıkları çok çeşitli tehlikelere karşı korunabilmek için, sigortacılık sektörüne büyük önem verilmektedir. Bu ülkelerdeki bireyler, riskleri bertaraf edebilmek için, kazançlarının bir bölümünü zorunlu olarak tasarruf etmekte ve sigorta şirketlerine yatırmaktadırler. Sigortacılık sektörü fonksiyonu itibariyle, bir yandan bireyleri risklere karşı korurken, diğer yandan da toplanan bu fonların finansal piyasalara aktarılması sonucu yatırımların artırılması sonucunda kalkınmayı da teşvik eder. Bu görevi dolayısıyla, sigortacılık sektörü kalkınmanın temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Ülkemizde, 90'lı yıllardan sonra gelişmeye başlayan sigortacılık sektörü, henüz tam olarakistenilen büyüklüğe ulaşamamıştır. bunun çok çeşitli nedenleri olmakla birlikte, en önemli nedenlerinden biri de sigorta konusunda eğitim-öğretim görmüş personel sayısının yetersiz olması ve bu sektörün yeni gelişmeye başlaması nedeniyle, bu konuda eğitim-öğretim veren kurumların oluşturulmamasıdır.

       Sektördeki bu açığı gidermek amacıyla, 1996 yılında kurulan Yüksekokulumuz Sigortacılık Bölümü, ilk mezunlarını 2001 yılında sektöre kazandırmıştır. Sigortacılık alanında, 4+1 yıllık lisans eğitimi veren ilk ve tek okul olan BSY Sigortacılık bölümü, sigorta sektörüne sektörün ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak, sektörün verimliliğini arttıracak yetişmiş iş gücü kazandırılması misyonunu üstlenmiştir. Okulumuzun genel vizyonu doğrultusunda, bölüm vizyonumu ise dünyadaki yenilikleri takip ederek, rekabetçi, sürekli öğrenmeyi ve araştırmayı ilke edinen bir bölüm kültürü oluşturmaktır.


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu tarafından en son 14.03.2020 15:54:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM