ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2011

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011

 

 

“YÜKSELEN EKONOMİLERDE FİNANSMAN: FIRSATLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER”

 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü olarak 2002’den beri gelenekselleşen Finans Sempozyumu bu yıl da 21 Ekim 2011 tarihinde yapılacaktır. Sempozyumun konusu “Yükselen Ekonomilerde Finansman: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözümler” olarak belirlenmiştir. Sempozyumla ilgili olabilecek temel başlıklar aşağıda sıralanmıştır. Konu başlıkları bu çerçevede çeşitlendirilebilir.

Sempozyum, geçen yıllarda olduğu gibi, yine uluslararası nitelikte düzenlenmektedir. Gönderilen bildiriler, hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul edilecek ve sunulabilecektir. Ayrıca sunulan bildiriler sempozyum kitabında yayımlanacaktır. Bildirilerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve sunulmamış olması gerekmektedir. Kabul edilen ve sunulacak olan bildirilerin sempozyum kitabında yayım hakkı Yüksekokul ve Enstitümüzde olacaktır.

 

 

 

Sempozyum Tarihi: 21 Ekim 2011

Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu

Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası, İstanbul, Türkiye

Bildirilerin Son Gönderim Tarihi: 23 Eylül 2011

Hakem Süreci Sonrası Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30 Eylül 2011

Telefon: 0216 414 99 89 / 113

finans2011@marmara.edu.tr

 

KONU BAŞLIKLARI

“Azgelişmişlik” – “Gelişmekte Olan” – “Yükselen Ekonomiler”e geçişte küreselleşme tezleri

Gelişmişlik düzeylerinde yeni arayışlar “Kuzeyden - Güneye” , “Batıdan - Doğuya”

Kriz sonrası süreçte yeni finansal mimaride yükselen ekonomilerin yeri

Yükselen ekonomilerde kaynak gereksinimini karşılamada çeşitlendirmenin kazanımları

Dünya ekonomisinde kriz sürecinde ve sonrasında yükselen ekonomilerin yeri

Yükselen ekonomilerin dünya ekonomik bunalımındaki olumlu ve olumsuz etkileri

Yükselen ekonomilerde finansal sistem ve bu sistemin kırılganlıkları

Faiz - kur - borsa üçleminden çıkış: Reel ekonominin öne çıkışı

Yükselen ekonomilerde sigorta sektörü: Fırsatlar ve tehditler

Çokuluslu finansal kuruluşların yükselen ekonomilere ilgisi

Finansal istikrarda sürdürülebilirlik

Yükselen ekonomilerde sermaye piyasaları

Yükselen ekonomilerde muhasebe standartları ve denetimi

Finansal risklerin transfer yöntemleri

 

BİLİM KURULU 

Murat AKBALIK, Marmara Üniversitesi, İstanbul

İlyas AKHİSAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Kerem ALKİN, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul

Sumru ALTUĞ, Koç Üniversitesi, İstanbul

Sudi APAK, Beykent Üniversitesi, İstanbul

Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

M.Emin ARAT, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Doğan ARGUN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Nurdan ASLAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sinan ASLAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Erişah ARICAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Noyan ARSAN, Koç Üniversitesi, İstanbul

Niyazi BERK, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

Taner BERKSOY, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

M.Hüseyin BİLGİN, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Mehmet BOLAK, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

Johannes BOLZANO, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana

Şahamet BÜLBÜL, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Nuran CÖMERT, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Adem ÇABUK, Yalova Üniversitesi, Yalova

Canan ÇETİN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Münevver ÇETİN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Muzaffer DARTAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Salih DURER, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Hasan EKEN, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Nazım ENGİN, Maltepe Üniversitesi, İstanbul

Oral ERDOĞAN, Bilgi Üniversitesi, Istanbul

Seyfettin ERDOĞAN, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

Nadir EROĞLU, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Cengiz EROL, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Ümit EROL, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

İhsan ERSAN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Abdurrahman FETTAHOĞLU, Kocaeli Üniversitesi, İzmit

Ricardo GISMONDI, Research Institute for Computational Methods, Viyana

Fulvio GISMONDI, Universita Telematica Guglielmo Marconi, Roma

Gürbüz GÖKÇEN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Osman GÜRBÜZ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Selahattin GÜRİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Steve HABERMAN, City Üniversitesi, Londra

Peter HAISS, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana

Cemal İBİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Wolfgang JANKO, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana

Mehmet Baha KARAN, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Stefan KOCH, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana

İdil Özlem KOÇ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Hayri KOZANOĞLU, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Aslı YÜKSEL MERMOD, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Gülnur MURADOĞLU, City Universitesi, Londra

Osman OKKA, Selçuk Üniversitesi, Konya

Suat OKTAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Jale ORAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

İlker PARASIZ, Kurul Üyesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,

Hasan SELÇUK, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Güven SEVİL, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Ömür SÜER, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

Münir ŞAKRAK, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Suat TEKER, Okan Ünversitesi, İstanbul

Kaşif Batu TUNAY, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Erol ULUSOY, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Aypar USLU, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Targan ÜNAL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Serhat YANIK, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Selim YAZICI, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Kemal YILDIRIM, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Andres ZIEGLER, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ 

Erişah ARICAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Cemal İBİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

İ.Özlem KOÇ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Hayati ERİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

İlyas AKHİSAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Serpil BÜLBÜL, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Murat AKBALIK, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Başak YÜCEMEMİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Dina ÇAKMUR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Özgür ÇATIKKAŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Gülcan ÇAĞIL, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Aclan OMAĞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Mustafa OKUR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Seher TEZERGİL, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Melisa KARABAY, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Neşe ÇELİKDEMİR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Gökhan IŞIL, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Güçlü OKAY, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Özgür AKPINAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

İskender DEMİRBİLEK, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Ufuk ALKAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Canan DAĞIDIR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Emine Selin SARIDAŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Pınar KAYA, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Hakan ASLAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu tarafından en son 14.03.2020 15:54:45 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM