2019-2020 Yılı Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Kayıt işlemleri, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına şahsen müracaat edilerek yapılır.
Öğrenci, kayıtlı olduğu üniversitesinden kendi isteği ile ilişik kesmeyecektir. Özlük dosyaları üniversitemiz tarafından öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu üniversitesinden üst yazı ile istenmektedir.
Kayıt sırasında dilekçe ve nüfus cüzdanı yeterli olacaktır. Ancak ilk başvuru esnasında belgenin aslı verilmemişse kesin kayıtta mutlaka bu belgelerin asılları istenir.

Asil Kayıtlar : 02.09.2019 - 04.09.2019
Yedek Kontenjanların İlanı : 06.09.2019
Yedek Adaylardan Ön Kayıt Dilekçesi Alınması : 09.09.2019 - 10.09.2019
Yedek Adaylardan Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı :11.09.2019
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Kayıt Tarihleri : 12.09.2019 - 13.09.2019


Yatay geçiş başvuru sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı belge bu belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

HIZLI ERİŞİM