Ek Madde-1 Merkezi Yatay Geçiş SonuçlarıKayıt işlemleri, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına şahsen müracaat edilerek yapılır.
Öğrenci, kayıtlı olduğu üniversitesinden kendi isteği ile ilişik kesmeyecektir. Özlük dosyaları üniversitemiz tarafından öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu üniversitesinden üst yazı ile istenmektedir.


*Kayıt sırasında dilekçe, nüfus cüzdanı ve *Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı belge (bu belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.) yeterli olacaktır. Ancak ilk başvuru esnasında belgenin aslı verilmemişse kesin kayıtta mutlaka bu belgelerin asılları istenir.


13.09.2019 - 17.09.2019 Merkezi Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihleri

Tabloya ulaşmak için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM